Usługi kynologiczne
BOWENA
Polecane strony
Darmowy licznik odwiedzin

WARSZTATY

Warsztaty to oferta dla grup dzieci i młodzieży.
Zajęcia odbywają się w szkołach a także podczas koloni i obozów. Maja na celu szeroko pojętą edukację w zakresie kynologii i kontaktu człowiek-pies.
W warsztatach uczestniczą dwa psy rasy border collie- Rysa i Oda prezentując nietypowe psie umiejętności.

TEMATY WARSZTATÓW
1. KTO SIĘ BOI PSA?
DLA KOGO: wszystkie grupy wiekowe
CEL: Profilaktyka pogryzień
Zajęcia mają na celu profilaktykę sytuacji niebezpiecznych z udziałem psów i dzieci poprzez wskazanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych oraz naukę poprawnego zachowania. Uczniowie dowiedzą się o podstawowych sygnałach wysyłanych przez psa. Będą wiedzieli jak zachować się w sytuacji ataku. Podczas zajęć praktycznych nauczą się jak bezpiecznie głaskać psy.
Na zajęciach poruszone zostaną tematy:


2 A. PIES W DOMU. PRZYJEMNOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?
DLA KOGO: Klasy 6-8, licea
CEL: Przeciwdziałanie bezdomności psów poprzez edukację
Zajęcia mają na celu przeciwdziałanie porzucaniu zwierząt. Jedną z głównych przyczyn pozbywania się psa jest nieodpowiedzialna decyzja o jego nabyciu. Uczniowie dowiedzą się o problemach związanych z posiadaniem psa.
Na zajęciach poruszone zostaną tematy:


2 B. RASY PSÓW, KTÓREGO WYBRAĆ
DLA KOGO: klasy 4-6, gimnazja, licea
CEL: Przeciwdziałanie bezdomności psów poprzez edukację
Zajęcia mają na celu umożliwienie zadowalającego wyboru rasy psa poprzez uświadomienie różnorodności charakterów i użytkowości psów. Podczas zajęć uczniowie będą przyporządkowywać wybrane rasy psów do określonych osobowości człowieka. Dowiedzą się jakie są cechy mieszańców oraz jak wybrać organizację adopcyjną. Na zajęciach poruszone zostaną tematy:


3. Z RODOWODEM CZY BEZ?
DLA KOGO: klasy 6-8, licea
CEL: Edukacja w zakresie świadomego wyboru psa rasowego
Zajęcia mają na celu odpowiedzieć na pytanie czym jest pies rasowy i jak świadomie wybrać dobra hodowlę. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jak działają legalne hodowle w Polsce. Celem zajęć jest także utrzymywanie dobrostanu psów hodowlanych poprzez edukację. Na zajęciach poruszone zostaną tematy:
W celu uzyskania dostepu do filmu proszę o kontakt


4 A. PROBLEMY PSÓW CYWILIZOWANEGO ŚWIATA
DLA KOGO: wszystkie grupy wiekowe
CEL: Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży w formie sportów kynologicznych
Zajęcia maja na celu zachęcanie młodzieży do podejmowania aktywności z psem. Uczniowie dowiedzą się, że prawie każdy pies potrzebuje różnorodnej aktywności oraz że zapewnienie mu jedzenia i odpoczynku nie jest wystarczające. Dodatkowo uczniowie nauczą się nazw podstawowych dyscyplin kynologicznych oraz zapoznają się z podstawowym potrzebnym sprzętem. Na zajęciach zostaną poruszone tematy: 4 B. Z PSEM NA ZAWODY
DLA KOGO: klasy 4-6, gimnazja, licea
CEL: Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży w formie sportów kynologicznych
Zajęcia maja na celu przybliżenie wybranych sportów kynologicznych- dogtrekkingu oraz agility. Dogtrekking jest łatwą dyscypliną dostępna dla każdego właściciela psa. Uczniowie poznają podstawowe reguły zmagań. Zostaną wspomniane także inne dyscypliny zaprzęgowe w których Polacy odnoszą światowe sukcesy. Dodatkowo uczniowie obejrzą pokaz agility (sportu trudnego i wymagającego długiego szkolenia), podczas którego poznają podstawowe umiejętności psów w tej dyscyplinie oraz obejrzą przebieg całego toru będący ukoronowaniem szkolenia psa. Na zajęciach zostaną poruszone tematy: 5. JAK ROZMAWIAĆ TRZEBA Z PSEM
DLA KOGO: wszystkie grupy wiekowe
CEL: Nauka podstaw szkolenia psów
Zajęcia mają na celu przybliżenie podstawowych reguł szkolenia psów. Uczniowie nauczą się jak motywować psy do wspólnej aktywności. Dowiedzą się jak używać słów oraz gestów w kontakcie z psem. Dodatkowo poznają tajniki szkolenia pozytywnego. Dowiedzą się jak nauczyć psa podstawowych komend. Prowadzący zwróci także uwagę na samopoczucie psa podczas ćwiczeń. NA zajęciach zostaną poruszone tematy:


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Usługi Kynologiczne BOWENA